Φωτοβολταϊκά στο Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοπαραγωγή (Net metering) και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές είναι πλέον επιλέξιμες παρεμβάσεις του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ.