Με άρτια μελέτη, επιλογή ποιοτικών υλικών και σωστή εφαρμογή παραδίδουμε έργα που θα παράγουν ενέργεια εγγυημένα για 25 χρόνια.

Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση, την μελέτη, την κατασκευή και την συντήρηση σε φωτοβολταϊκά πάρκα, φωτοβολταϊκά με αυτοπαραγωγή Netmetering και αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα.