Για την ανάπτυξη της άδειας ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παρέχουμε:

  • Αξιολόγηση του χώρου εγκατάστασης.
  • Σχεδίαση,προμελέτη και χωροθέτηση του σταθμού.
  • Ενεργειακή μελέτη και τεχνοοικονομική αξιολόγηση.
  • Κατάθεση αιτήσεων σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
  • Κατάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ της αίτησης για την σύνδεση.
  • Έκδοση της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.
  • Υποστήριξη για την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης και αγοραπωλησίας.
  • Συμμετοχή εκ μέρους σας στους διαγωνισμούς της ΡΑΕ.