Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοπαραγωγή (Net metering) και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές είναι πλέον επιλέξιμες παρεμβάσεις του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ.

Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοπαραγωγή (Net metering) επιδοτείται με 1400€/kW για μονοφασικά συστήματα από 2kW έως 5kW και με 1200€/kW για τριφασικά συστήματα από 5kW έως 10kW.

Η εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές επιδοτείται με 1.150€ ανά εγκατεστημένη χωρητικότητα συστήματος αποθήκευσης C (kWh) η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως 10 kWh.

Στο πρόγραμμα υπάρχουν όροι και περιορισμοί. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον οδηγό του προγράμματος.

Λίγα λόγια για την λειτουργία του συστήματος Netmetering με αποθήκευση:

Η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα για αυτοπαραγωγή (Net metering) καταναλώνεται σε πραγματικό χρόνο απευθείας στην κατοικία και ότι δεν καταναλώνεται διοχετεύεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και επιστρέφεται τις ημέρες ή ώρες που το φωτοβολταϊκό δεν παράγει. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ως «μπαταρία αποθήκευσης». Έτσι δεν χρεώνεται στον λογαριασμό σας καθόλου η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα. Για την ενέργεια που καταναλώνετε απευθείας στην κατοικία σας, εάν προέρχεται απευθείας από τα φωτοβολταϊκά, δεν χρεώνονται ούτε οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Δίκτυο μεταφοράς, Δίκτυο διανομής, ΕΦΚ) εκτός από την ΥΚΩ.

Επομένως πετυχαίνοντας μεγαλύτερο ταυτοχρονισμό αυξάνεται το κέρδος που θα έχετε από το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε ειδικούς μετρητές ενέργειας οι οποίοι καταγράφουν την κατανάλωση της κατοικίας. Γνωρίζοντας την στιγμιαία κατανάλωση της κατοικίας και της παραγωγής του φωτοβολταϊκού ρυθμίζετε τις συσκευές να ενεργοποιηθούν όταν υπάρχει αρκετή παραγωγή από φωτοβολταϊκά είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα. Επιπλέον είναι πλέον δυνατή η εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ώστε να αποθηκεύεται μέρος της ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Η ενέργεια της μπαταρίας χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της ημέρας ή το βράδυ για την αύξηση του ταυτοχρονισμού και την μείωση της χρήσης του δικτύου ως μέσο αποθήκευσης.

Στην εταιρεία Xenakis Energy αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος Net metering και του συστήματος αποθήκευσης μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ στον Νομό Αχαΐας.