Το αυτόνομο σύστημα υποστηρίζει φώτα, τηλεόραση, ψυγείο, laptop, τρυπάνι, τροχό και μικροσυσκευές.