Το ΦΒ σύστημα έχει ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις και ιδίως σε Δώματα και Στέγες Κτιρίων”