Ο φωτοβολταϊκός σταθμός Net metering ισχύος 19,80 kW περιλαμβάνεται από:

  • 72 φωτοβολταϊκά Luxor LX-275P ισχύος 275Watt
  • 1 αντιστροφέα ABB TRIO 20.0-TL-OUTD-S2.
  • Σύστημα στήριξης αλουμινίου K2 systems.
  • Καταγραφή και απεικόνιση φωτοβολταϊκών μέσω κάρτας ΑΒΒ WIFI LOGGER CARD

Το ΦΒ σύστημα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Net metering για επιχειρήσεις.