Η XENAKIS ENERGY ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος Netmetering με μπαταρία σε κατοικία ισχύος 4,98kW με αποθήκευση 5kWh στα Καμίνια Πατρών.

Ο φωτοβολταικός σταθμός Net metering ισχύος 4,98 kW με αποθήκευση 5kWh αποτελείται από:

  • 12 φωτοβολταϊκά Luxor LX-415M/182-108 ισχύος 415Watt.
  • INVERTER HUAWEI SUN2000-5KTL-M1.
  • Μονάδα ισχύος HUAWEI LUNA2000-5KW-C0 POWER MODULE
  • Μονάδα μπαταρίας HUAWEI LUNA2000-5-E0 (5kWh) BATTERY MODULE
  • HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666-H 250A/50mA
  • Σύστημα στήριξης αλουμινίου Metaloumin.
  • Έλεγχος παραγωγής μέσω της εφαρμογής Huawei Fusion Solar.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό με σύστημα αποθήκευσης σε κατοικίες (Net metering με αποθήκευση).