Η XENAKIS ENERGY ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος Netmetering σε επιχείρηση (Μεταλλικές κατασκευές) ισχύος 37,4kW στο Αίγιο.

Ο φωτοβολταικός σταθμός Net metering ισχύος 37,4 kW αποτελείται από:

  • 68 φωτοβολταϊκά Luxor LX-550M/182-144+ ισχύος 540Watt.
  • INVERTER HUAWEI SUN2000-36KTL-M3.
  • HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666-H 250A/50mA
  • Σύστημα στήριξης αλουμινίου Metaloumin.
  • Έλεγχος παραγωγής μέσω της εφαρμογής Huawei Fusion Solar.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό σε επιχειρήσεις (Net metering).