Η XENAKIS ENERGY ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος Netmetering σε επιχείρηση (Βιομηχανία αντλιών) ισχύος 20,25kW στον Άγιο Βασίλειο Πατρών.

Ο φωτοβολταικός σταθμός Net metering ισχύος 20,25 kW αποτελείται από:

  • 54 φωτοβολταϊκά LONGI SOLAR LR4-60HPH ισχύος 375Watt.
  • Inverter FRONIUS SYMO 20.0 -3-M.
  • Σύστημα στήριξης αλουμινίου Metaloumin.
  • Έλεγχος παραγωγής μέσω της εφαρμογής Fronius Solar.Web.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό σε επιχειρήσεις (Net metering).