Η XENAKIS ENERGY ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος Netmetering σε κατοικία ισχύος 9,9kW στην Τέρψη Πατρών με φωτοβολταικά πάνελ τεχνολογίας Bifacial.

Ο φωτοβολταικός σταθμός Net metering ισχύος 9,9 kW αποτελείται από:

  • 18 φωτοβολταϊκά Luxor LX-550M/182-144+ BIF ισχύος 550Watt Bifacial.
  • INVERTER HUAWEI SUN2000-10KTL-M1.
  • HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666-H 250A/50mA
  • Σύστημα στήριξης αλουμινίου Metaloumin.
  • Έλεγχος παραγωγής μέσω της εφαρμογής Huawei Fusion Solar.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό σε κατοικίες (Net metering).