Η XENAKIS ENERGY ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος Net metering σε κατοικία ισχύος 11,89kW στην Καρυά Πατρών.

Ο φωτοβολταικός σταθμός Net metering ισχύος 11,89 kW αποτελείται από:

  • 29 φωτοβολταϊκά Luxor LX-410M/182-108+ ισχύος 410Watt.
  • Inverter FRONIUS SYMO GEN24 10.0 Plus.
  • Smart meter FRONIUS 63A-1.
  • Σύστημα στήριξης αλουμινίου.
  • Έλεγχος παραγωγής μέσω της εφαρμογής Fronius Solar.Web.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering).