Σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε έργα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.

Η XENAKIS ENERGY διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων ώστε να σχεδιάζει τις πιο οικονομικά αποδοτικές και ανθεκτικές στο χρόνο λύσεις φωτοβολταϊκών για την επιχείρηση σας, παραμετροποιημένες ώστε να ταιριάζουν με τις δικές σας ανάγκες και τις απαιτήσεις του  χώρου εγκατάστασης. Επικεντρωνόμαστε στην ποιότητα την ασφάλεια και την απόδοση κατά την διαδικασία της εγκατάστασης, από την σχεδίαση και κατασκευή έως και την διαχείριση του έργου. Παραδίδουμε ποιοτικά φωτοβολταϊκά συστήματα, βελτιστοποιημένα για μέγιστή απόδοση κερδών και σύμφωνα με τους κανονισμούς της μηχανικής και της επιστήμης.