Ο έμπειρος και αξιόπιστος ενεργειακός συνεργάτης σας στην Δυτική Ελλάδα

Με βάση την Πάτρα Αχαΐας η XENAKIS ENERGY προσφέρει έξυπνες λύσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη, την σχεδίαση, την κατασκευή, την συντήρηση, τις διαδικασίες αδειοδότησης και τα κίνητρα των φωτοβολταϊκών.

Net metering >> Συνοπτικός Οδηγός εγκατάστασης φωτοβολταικών για αυτοπαραγωγή.

Read More