Προσφέρουμε επαγγελματικά πακέτα συντήρησης για φωτοβολταϊκά πάρκα και στέγες.

Η συντήρηση στα φωτοβολταϊκά πάρκα και στέγες είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση και εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης του συστήματος. Είναι όμως επιβεβλημένη και για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Για την έγκαιρη διάγνωση σημαντικών βλαβών προτείνεται η προληπτική συντήρηση ανά έξι μήνες και ο καθημερινός απομακρυσμένος έλεγχος της παραγωγής φωτοβολταϊκού σταθμού. Σε περίπτωση βλάβης απαιτείται άμεση επέμβαση και επιδιόρθωση βλαβών για την αποφυγή απώλειας κερδών.

Προληπτική συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού

Ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος

 • Φωτοβολταϊκά πλαίσια
 • Βάσεις στήριξης.
 • Αντιστροφείς (inverters)
 • Καλωδιώσεις & συνδέσεις των string
 • Πίνακες, Διακόπτες Χ.Τ
 • Συστήματος τηλεμετρίας.
 • Υποσταθμού Μ.Τ.

Μετρήσεις

 • Θερμογράφηση φωτοβολταϊκών, πινάκων, αντιστροφέων.
 • Μετρήσεις ισοδυναμικών συνδέσεων γείωσης.
 • Μέτρηση πολικότητας, ρεύματος λειτουργίας και τάσης ανοικτοκυκλώματος στοιχειοσειράς.
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης καλωδίων DC και AC.

Τηλεμετρία και παρακολούθηση

 • Καθημερινή παρακολούθηση και έλεγχος του φωτοβολταϊκού σταθμού.
 • Συλλογή, καταγραφή & παρακολούθηση δεδομένων λειτουργίας.
 • Έλεγχος συμβάντων και τυχόν σφαλμάτων.
 • Άμεση ενημέρωση του επενδυτή σε περίπτωση βλάβης.

Επεμβατική συντήρηση

 • Διαχείριση συμβάντων/ ειδοποιήσεων.
 • Απόκριση και επέμβαση σε περίπτωση βλαβών.
 • Επιδιόρθωση και αποκατάσταση σφαλμάτων λειτουργίας.