Η XENAKIS ENERGY ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος Netmetering σε επιχείρηση (Ενοικιαζόμενες Βίλες) ισχύος 10,64kW στην Ακράτα Αιγιαλείας.

  • 28 φωτοβολταϊκά Luxor LX-380M/166-120+ ισχύος 380Watt.
  • INVERTER HUAWEI SUN2000-17KTL-M1.
  • 28 SMART SUN2000-450W-P2 OPTIMIZERS.
  • Σύστημα στήριξης αλουμινίου Metaloumin.
  • HUAWEI SMART POWER SENSOR DTSU666-H 250A/50mA
  • Έλεγχος παραγωγής μέσω της εφαρμογής Huawei Fusion Solar.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό σε επιχειρήσεις (Net metering).