Νέα φωτοβoλταϊκά πάρκα έως 400kW σε Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με το Νόμο 4819/2021 (άρθρο 132), κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να καταθέσει αίτηση για φωτοβολταϊκό πάρκο έως 400kW στην Πελοπόννησο και να εξασφαλίσει σταθερή τιμή αποζημίωσης για 20 έτη.

Στην XENAKIS ENERGY αναλαμβάνουμε:

  • Την εύρεση και αξιολόγηση του αγροτεμαχίου.
  • Την αδειοδότηση του φωτοβολταϊκού πάρκου.
  • Την πλήρη κατασκευή του φωτοβολταικού πάρκου.
  • Την συντήρηση του φωτοβολταϊκού πάρκου.

Φωτοβολταϊκά στο Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοπαραγωγή (Net metering) και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές είναι πλέον επιλέξιμες παρεμβάσεις του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ.